Untitled Document

Disclaimer voor www.bie-de-tantes.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bie-de-tantes.nl - Herberg Bie de Tantes. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herberg Bie de Tantes en Ivo Vleugels | pdmedia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Herberg Bie de Tantes. en Ivo Vleugels | pdmedia.

 Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Herberg Bie de Tantes te mogen claimen of te veronderstellen.

Herberg Bie de Tantes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Herberg Bie de Tantes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bie-de-tantes.nl op deze pagina.

Laatste update 25-05-2018


 

Openingstijden:
Hele jaar geopend van woensdag
t/m zondag vanaf 11.00 uur

Adres:
Wittemerweg 29, 6287AA, Eys
Tel. nr. 043-4553920
Reserveren kan via de mail; Let op: we zien niet altijd op tijd onze mail. Alleen NA een bevestiging van ons is uw reservering geldig! Zeker weten of een plek beschikbaar is?
Bel dan even...

Graag tot ziens in Eys, Iet en Moniek
Untitled Document


TERRAS TIJD!
heerlijk... lekker buiten genieten. je bent van harte welkom onder onze knusse overkapping.
muziek op t terras paul van loo en ivo rosbeekmuziek op t terras  paul van loo en ivo rosbeek
En 19 Augustus zijn ze er weer:
Paul van loo en Ivo Rosbeek. Altijd sfeervol, bij ons op het terras.

mooiste terras van limburg WEES WELKOM OP ONS MEERVOUDIG BEKROONDE TERRAS

amstel gold race
met een hele groep,
lekker wandelen en dan aanschuiven


wandelen in limburg


Kom en geniet!


limburgse palnk